Toegankelijkheid

Tekstgrootte
Het doel van deze werkgroep is bevorderen dat de openbare gebouwen en de openbare ruimte in Weert voor iedereen goed bereikbaar, goed toegankelijk en goed bruikbaar zijn. Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor mensen met een functiebeperking om mee te doen in de Weerter samenleving.

Regelmatig toetsen de werkgroepleden de openbare gebouwen, horeca, winkels en sportaccommodaties in Weert en een aantal van hun omliggende kerkdorpen.
Om gelijkwaardig in de samenleving te kunnen participeren moeten alle burgers zonder belemmeringen gebruik kunnen maken van gebouwen.

De werkgroep toetst gebouwen op; Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid (BTBU-systeem).

Deze informatie zal gepubliceerd worden in de database op deze website en op www.beweegnet.nl voor de sportaccommodaties. 

In 2013 is het PGW begonnen met het testen van de toegankelijkheid in Weert. Ze hebben daarbij de winkels en de horeca gecontroleerd en in kaart gebracht.
Deze lijsten vindt u hieronder. Met de vrijwilligers van nu gaan we het wat anders in kaart brengen namelijk niet meer zo uitgebreid maar meer in de vorm van schouwen.
Dit houdt in dat de ervaringsdeskundigen de locaties gaan bezoeken en aanvinken of er bijvoorbeeld een invalidentoilet is, een aangepaste kleedruimte en dergelijke maar dit niet meer helemaal hoeven in te meten.
Zodra de eerste schouwen gedaan zijn zullen deze gepubliceerd worden op deze pagina.

Toegankelijkheid  Weert wordt verdeeld in drie categorieĆ«n.
Op stap10


Uitleg pictogrammen:

ToegankelijkToegankelijk
Toegankelijk met hulpToegankelijk met hulp
Beperkt toegankelijk bv. helft van de zaak enkel bereikbaar via trapBeperkt toegankelijk (bv. helft van de zaak enkel bereikbaar via trap)
Rolstoeltoilet aanwezigRolstoeltoilet aanwezig
Toegankelijk met hulp. O.a. geen beugels aanwezigToegankelijk met hulp. (o.a. geen beugels aanwezig)
Terras toegankelijkTerras toegankelijk
Voorbehouden parkeerplaatsenVoorbehouden parkeerplaatsen

Download Lijsten:We proberen de informatie actueel te houden.
Als u informatie heeft voor ons over de toegankelijkheid in Weert dan horen wij dat graag via .