Samenwerkende organisaties

Tekstgrootte
De stichting staat in nauwe verbinding met de gemeente Weert, wij behartigen immers de belangen van de burgers van Weert. Om de gemeente zo goed mogelijk op de hoogte te houden heeft het bestuur regelmatig contact over onze projecten en knelpunten die we tegenkomen.

Om zo effectief mogleijk te kunnen werken is het van belang dat de stichting een groot netwerk heeft met andere organisaties.
Enkele organisaties waar de stichting al een samenwerking mee heeft zijn o.a. het VAC (Advies Commissie wonen), Punt Welzijn (GoedBezig Weert, de vrijwilligers vacaturebank),  Platform Weert in Beweging, platform Wmo, wijk- en buurtcentra en andere organisaties die ook de belangen van de Weerter samenleving behartigt.

Gemeente Weert MedicuraVAC Weert
 Punt Welzijn FGL logo