Het bestuur

Tekstgrootte
Het bestuur is het beleidsvormende en beleidsbepalende orgaan van de stichting en werkt nauw samen met de vrijwilligers van de werkgroepen.
Deze vrijwilligers worden bij vele onderwerpen betrokken en adviseren en assisteren het bestuur bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
De stichting streeft ernaar om heel transparant te werken naar de vrijwilligers en de inwoners van Weert. Dit zorgt voor meer inzichtelijkheid in wat de stichting nou eigenlijk doet.

Bovendien hebben de werkgroepen een grote mate van vrijheid binnen hun taakgebied en de afstemming vindt plaats door de jaarlijks opgestelde werkplannen van bestuur en werkgroepen.

Het bestuur van de stichting vergadert elke 8 weken maar dit kan ook via de digitale weg plaatsvinden om tijd te besparen zodat we ons meer kunnen richten op de uitvoering.

De werkgroepen plannen zelfstandig hun onderlinge overleg in samenspraak met de coördinator.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Esther van den Bor
Penningmeester: Mariëlle Ramaekers
Secretaris: Paul Nijenhuis