Stichting Toegankelijk Weert

Tekstgrootte
De stichting is opgericht in 2017 en draait volledig op vrijwilligers.
De doelgroep is heel breed want toegankelijkheid is voor iedereen van belang.
We controleren openbare wegen en gebouwen en inventariseren knelpunten waarbij we vervolgens een advies over uitbrengen wat uiteindelijk tot de oplossing moet leiden.

We streven voor een inclusieve samenleving zodat iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt in ons mooie Weert.
Gat in de lucht
Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat we onze vrijwilligers inzetten op projecten die de samenleving kunnen verbeteren.
Hiervoor hebben we diverse werkgroepen zoals de groep Scholenprojecten waarbij leerlingen kennis kunnen maken met mensen die een beperking hebben maar ook zelf kunnen ervaren hoe het is om met een beperking te leven.
Dan hebben we nog de groep Toegankelijkheid die zich bezig houdt met de toegankelijkheid van openbare ruimten en bedrijven. Zij controleren de ruimten en bedrijven aan de hand van een formulier die van tevoren vastgesteld is en getoetst is aan de richtlijnen van het Handboek Toegankelijkheid.

Een heel nieuw project is de werkgroep Braillemenukaarten. Dit is een project waar we al een jaartje mee bezig zijn en daarbij maken we braillemenukaarten voor de horeca.

Verder hebben we een actieve media werkgroep die ervoor zorgt dat we overal te volgen zijn met onder andere social media, nieuwsbrieven, wijkkranten enz..