Tekstgrootte

Bron: Ieder(in)

15-06-2018

Minister De Jonge van VWS heeft woensdag het programmaplan Onbeperkt meedoen! aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij vertelt daarin hoe hij het VN-verdrag Handicap wil uitvoeren. De Jonge zegt te willen bereiken dat mensen met een beperking aan het eind van deze regeerperiode aantoonbaar beter kunnen participeren in de samenleving. 

In het plan staat dat de uitvoering vooral ligt bij gemeenten, bedrijven en organisaties en dat de ministeries zich in deze regeerperiode (de komende drie jaar) richten op de onderwerpen Bouwen en Wonen, Werk, Onderwijs, Vervoer, Participatie en Toegankelijkheid, Zorg en Ondersteuning en het Rijk als organisatie.

Zo wil de regering meer aangepaste woningen en woonvormen. Ook moet het stemmen  toegankelijk worden voor iedereen en krijgen mensen met een arbeidsbeperking meer hulp bij het vinden van een baan. Verder moet het regelen van zorg en ondersteuning eenvoudiger worden. Want goede zorg is een voorwaarde om aan de samenleving mee te kunnen doen, stelt de minister. 

Lees hier verder op de website van Ieder(in).nl

Met ons in Weert